Influencer Program

รักการแชร์เป็นชีวิตจิตใจ
เอนจอยกับชีวิต ไม่ว่าจะเรื่องงาน เพื่อน หรือครอบครัว
ชอบการเดินทางกว่าสิ่งไหนๆ

ถ้าสิ่งนี้คือคุณ เราอยากให้คุณมาเข้าร่วมกับเรา!

เราภูมิใจที่สินค้าท่องเที่ยวระดับพรีเมียมของเราทำให้ลูกค้าได้เอนจอยกับทุกช่วงเวลาในการเดินทางได้
ด้วยความช่วยเหลือของคุณ เราจะสามารถเผยแพร่พันธกิจของเราได้ไกลและเร็วยิ่งขึ้น!

ถ้าหากสนใจเข้าร่วม Influencer Program ของเรา กรุณาส่งข้อมูลต่างๆ ด้านล่างมายังอีเมล support@departure.co.th

1.  คุณชื่อ – นามสกุล อะไร
2.  เราจะติดต่อคุณได้อย่างไร
3.  ทำไมคุณถึงอยากเข้าร่วม Influencer Program ของเรา
4.  โดยปกติ คุณสร้างสรรค์ content ประเภทไหน ( เช่น วีดีโอ live stream รูปภาพ บทความ)
5.  โดยปกติ คุณใช้ social media ไหนบ้าง กรุณาระบุ Account Name หรือ URL